postheadericon Dyżur wakacyjny

Drodzy Rodzice dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny
w
Przedszkolu nr 269
w
terminie 414 sierpnia 2014r.

W czasie trwania dyżuru dzieci z roczników 2009, 2010 będą leżakować.
Bardzo prosimy o przyniesienie pościeli (cienka kołderka lub kocyk ) i piżamek, wszystkie dzieci przynoszą obuwie na zmianę.

Wszystkie rzeczy dzieci powinny być podpisane.

postheadericon Zajęcia adaptacyjne w sierpniu – zmiana terminu

Drodzy Rodzice dzieci trzyletnich

przyjętych do Przedszkola nr 269

na rok szkolny 2014/2015

serdecznie zapraszamy na zajęcia adaptacyjne.

Ostatnio w ogłoszenie wkradł się błąd, za co gorąco przepraszam.

Właściwe terminy to:

26, 27 i 29 sierpnia godz. 10:00-12:00

(nie ma zajęć 28 sierpnia)

A Rodziców i dzieci cztero- i pięcioletnich serdecznie zapraszamy na spotkania z nauczycielkami

w dniach 27 i 29 sierpnia w godz. 10:00 – 12:00

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę (dzieci i rodzice).

Dyrektor i nauczyciele

postheadericon Zmiany w harmonogramie dyżurów wakacyjnych

Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram dyżurów wakacyjnych wolskich przedszkoli. Prosimy o uwzględnienie zmian podczas wypełniania kart zgłoszenia dziecka na dyżur.

 

Termin dyżuru Nazwa Przedszkola Adres Telefon
1- 16.07.2014 r. Przedszkole nr 116 ul. Okopowa 31 632-06-15
1 – 16.07. 2014 r. Przedszkole nr 253 „Akademia Pana Kleksa” ul. Antka Rozpylacza 2 836-79-13
1 – 16.07. 2014 r. Przedszkole nr 289 ul. Twarda 60 A 620-47-96
17.07. – 1.08.2014 r. Przedszkole nr 62 ul. Szarych Szeregów 6 632-28-92
17.07. – 1.08.2014 r. Przedszkole nr 273 ul. Olbrachta 28 836-89-13
4.08. – 14.08.2014 r. Przedszkole nr 47 „Mali Artyści” ul. Krochmalna 1 620-90-50
4.08 – 14.08.2014 r. Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj” ul. Wieluńska 12 836-30-41
18.08. – 29.08.2014 r. Przedszkole nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole” ul. Brożka 5 836-15-84
18.08. – 29.08.2014 r. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. W. Chotomskiej ul. Nowolipki 21 A 838-21-91
18.08. – 29.08.2014 r. Przedszkole nr 136 ul. Dobiszewskiego 3 A 836-34-82

postheadericon Uwaga Rodzice!

Trwają zapisy na pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym podczas wakacji – obowiązuje  kolejność zgłoszeń. Kartę można otrzymać u nauczycielek grup lub wydrukować sobie z naszej strony

Karta zgłoszenia na akcję letnią 2014

postheadericon Ogłoszenie w sprawie rekrutacji

W okresie rekrutacji wnioski o przyjęcie dziecka

do przedszkola będą przyjmowane:

Poniedziałek- 9:00-17:30

Wtorek- 9:00-15:30

Środa- 7:30-17:30

Czwartek- 8:00-15:30

Piątek- 9:00-15:00

postheadericon Wakacyjne dyżury wolskich przedszkoli w 2014 r.

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych

w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

w okresie od 1 lipca do 29 sierpnia 2014 r.

 

1. Informacje o terminach dyżurów i przedszkolach pełniących dyżur przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko (ogłoszenie zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli wraz z terminami trwania dyżurów).

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w wybranym przedszkolu w terminie od 5 do 30 maja 2014 r.

3. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wydawane są i podpisywane przez dyrektora w macierzystym przedszkolu od 5 do 30 maja 2014 r.

4. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednego przedszkola wypełnia kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny i składa do każdej placówki oddzielnie.

5. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.

6. Opłata za żywienie jest naliczana wg stawki obowiązującej w przedszkolu pełniącym dyżur.

7. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie letnim rodzic wpłaca w dyżurującym przedszkolu w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu, w wysokości ustalonej uchwałą Nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. z późn. zm. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

8. Dyrektor macierzystego przedszkola umieszcza w karcie zgłoszenia adnotację dotyczącą zwolnienia lub obniżenia opłaty za czas pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

9. Rodzic dziecka korzystającego z refundacji za posiłki powinien przedstawić dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu.

Termin dyżuru Nazwa Przedszkola Adres Telefon Liczba oddziałów Liczba miejsc
1- 16.07. Przedszkole nr 116 ul. Okopowa 31 632-06-15 4 100
Przedszkole nr 253 „Akademia Pana Kleksa” ul. Antka Rozpylacza 2 836-79-13 5 125
Przedszkole nr 289 ul. Twarda 60 A 620-47-96 5 125
17.07. – 1.08. Przedszkole nr 62 ul. Szarych Szeregów 6 632-28-92 5 125
Przedszkole nr 273 ul. Olbrachta 28 836-89-13 5 125
4.08. – 14.08. Przedszkole nr 47 „Mali Artyści” ul. Krochmalna 1 620-90-50 6 150
Przedszkole nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole” ul. Brożka 5 836-15-84 4 100
18.08. – 29.08. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. W. Chotomskiej ul. Nowolipki 21 A 838-21-91 4 80
Przedszkole nr 136 ul. Dobiszewskiego 3 A 836-34-82 4 100
Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj” ul. Wieluńska 12 836-30-41 4 100

postheadericon Szanowni Państwo

W trosce o estetykę i higienę pomieszczeń przedszkolnych, w szczególności – szatni dziecięcej – prosimy o odbieranie dzieci po obiedzie do godziny 13:00.

W godzinach 13:00 – 14:30 szatnia będzie zamknięta. 

Wejście do przedszkola drzwiami frontowymi, dzwonek przy furtce.

postheadericon WAŻNE !!!

Przypominamy wszystkim Rodzicom o konieczności systematycznej i rzetelnej kontroli czystości włosów.