postheadericon Dla Rodziców trzylatków

 Drodzy Rodzice trzylatków!
Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami
przygotowanymi dla Państwa, przez psychologów
współpracujących z naszym przedszkolem.

postheadericon Uwaga – błąd

 

W poprzednim wpisie pojawił się błąd w numerze konta do przelewu środków za żywienie dzieci podczas opieki wakacyjnej prowadzonej w szkole podstawowej.

Oto prawidłowe dane do przelewu:

Dane do przelewu:

Beata Andrysiak

Ul. Pawia 40/21

01-058 Warszawa

NIP 5272038628

ALIOR BANK 25249000050000453094278297

 

postheadericon WAŻNE! – organizacja opieki wakacyjnej

Szanowni Rodzice

Tak jak dotychczas, będziemy pracować w tzw. reżimie sanitarnym zgodnie
z obowiązującą Procedurą w godz. 7.00 – 17.00.

Dzieci mogą być przyprowadzane tylko do godz. 8.30!

Przypominam, że z uwagi na remont przedszkola, który będzie prowadzony w okresie wakacyjnym, Przedszkole nr 269 będzierealizowało opiekę wakacyjną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 234
im. Juliana Tuwima, na ul. Esperanto 5
.

Do Szkoły będziemy wchodzić bocznym wejściem, prowadzącym do szatni. Bezpośrednio przy szatni, dziecko będzie odbierane przez naszego pracownika.

W szkole opiekę będziemy sprawować do 21 sierpnia 2020 roku.

Od 24 sierpnia będziemy w Przedszkolu nr 269, ul. Smocza 22.

Warunkiem skorzystania z opieki dla zakwalifikowanych dzieci, jest uiszczenie opłaty za wszystkie posiłki, w terminie od 13 lipca do 16 lipca 2020 roku – nieprzekraczalny termin – bezpośrednio
na konto Ajenta działającego i odpowiedzialnego za organizację żywienia na terenie szkoły.

Opłaty wnosimy na konto Ajenta za okres od 20 lipca do 21 sierpnia 2020 roku.

Dane do przelewu:

252490000453094278297

Beata Andrysiak

W tytule przelewu koniecznie należy wpisać:

  • Przedszkole nr 269
  • imię i nazwisko dziecka
  • wszystkie terminy wskazane w ankiecie (np. 20.07 – 24.07; 27.07 – 31.07., itp.)

Potwierdzenie przelewu należy przesłać e- mailem na adres: p269@edu.um.warszawa.pl

Koszt całodziennego żywienia naszych przedszkolaków wynosi 10 zł.

Koszt tygodniowego żywienia wynosi 50 zł.

Kwota jaką Rodzice obowiązani są wnieść to 50 zł. x liczba tygodni wskazanych
w deklaracji.

Ponadto informuję Państwa, iż tak jak dotychczas, istnieje możliwość zgłaszania nieobecności dziecka,
w danym dniu, którego nieobecność dotyczy
. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej
do godz. 8.00, sms lub telefonicznie pod numerem telefonu: 511 853 250

Zgłoszenie nieobecności do godz. 8.00 warunkuje późniejszy zwrot opłaty za żywienie
w danym dniu.

Proszę o stosowanie się do obowiązujących zasad oraz o terminowe uiszczenie opłat.

Od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku opiekę wakacyjną będziemy sprawować
w Przedszkolu nr 269, ul. Smocza 22

Opłaty wnosimy

od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2020 roku – nieprzekraczalny termin
na konto
82103015080000000550617056 za okres 
od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku –

6 dni x10 zł, W tytule przelewu koniecznie należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

postheadericon Spotkanie adaptacyjne dla przedszkolaków w 2020 r.

Z uwagi na funkcjonowania przedszkola

w tzw. „reżimie sanitarnym”,

obecnie nie mamy możliwości
zorganizowania zebrania dla rodziców ani spotkań adaptacyjnych
dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

W związku z tym faktem, planujemy nowoprzyjętym dzieciom i ich rodzicom, stworzyć okazję do „oswojenia się z przedszkolem” poprzez udostępnienie dzieciom

i rodzicom naszego ogrodu przedszkolnego,

w okresie od 26 – 28 oraz 31 sierpnia 2020 r.,

(o ile pogoda nie pokrzyżuje naszych planów).

31 sierpnia 2020 r. planujemy wspólne spotkanie z nauczycielkami i dyrektorem.

Więcej informacji na ten temat pojawi się na naszej stronie w połowie sierpnia 2020 r.

 

 

postheadericon

postheadericon ANKIETA I WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLNEJ OPIEKI WAKACYJNEJ

ANKIETA I WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLNEJ OPIEKI WAKACYJNEJ

w okresie od 20 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę wypełnienie załączonej poniżej ankiety dla rodziców,  dotyczącej deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez Przedszkole nr 269 w okresie wakacyjnym,
tj. od 20 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wypełnioną ankietę (skan, zdjęcie, lub wypełnioną elektronicznie) proszę przesłać
najpóźniej do 16 czerwca 2020 roku na adres
p269@edu.um.warszawa.pl .

 

WAŻNE INFORMACJE

Z uwagi na remont przedszkola, który będzie prowadzony w okresie wakacyjnym, polegający na wymianie instalacji elektrycznej w całym budynku przedszkola, Przedszkole nr 269 będzie realizowało opiekę wakacyjną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 234 im. Juliana Tuwima, na ul. Esperanto 5.

 

Organizacja pracy przedszkola będzie dostosowana do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
związanych z zagrożeniem COVID-19. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi m.in. dyspozycyjności pracowników, liczebności grup przedszkolnych, tj.: do 16 dzieci w jednej grupie, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 3 m2 , Przedszkole nr 269 będzie dysponowało ograniczoną liczbą grup i miejsc, tj – 3 grupy i 48 miejsc.

Ponadto, czas pracy przedszkola został skrócony o pół godziny – przedszkole czynne będzie
w godz. 7.00-17.00.

 

Z uwagi na ograniczony limit miejsc spowodowany wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
w związku z COVID-19, w przypadku wyższej liczby chętnych do skorzystania z opieki wakacyjnej, stosowane będą kryteria, decydujące o pierwszeństwie przyjęcia dziecka do przedszkola na okres wakacji.  

W związku z powyższymi informacjami, niektóre dzieci, mogą nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu.

Zasady organizacji żywienia będą podane w późniejszym terminie. Informacja o terminach i zasadach dokonywania wpłat za żywienie, będzie umieszczona na naszej stronie internetowej www.przedszkole269.waw.pl

Ankieta wakacyjna

Oswiadczenie rodziców opieka wakacyjna

 

postheadericon Dyżur Pani Psycholog

 Pani Psycholog opiekująca się dziećmi z naszego przedszkola,
Pani Kasia Bińczyk, w  poradni jest dostępna
w poniedziałek i piątek w godzinach 9.00 – 13.0, wtorek 14.00 – 18.00
po wcześniejszym telefonicznym kontakcie
z poradnią.
W pozostałe dni pracuje zdalnie ale można przez poradnię prosić o kontakt.

 

postheadericon Opłaty na przedszkole – ważne

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, opłaty za żywienie dziecka  w Przedszkolu 269 będą dokonywane  przez Rodzica tylko przelewem.

Prosimy o wysyłanie drogą elektroniczną numeru konta bankowego jednego z Rodziców oraz jego imię i nazwisko (właściciel konta). Jest to potrzebne do rozliczenia płatności.

Dane należy przesłać na adres Pani Tereski: tzygnerska@edu.um.warszawa.pl  do dnia: 22. maja 2020

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z p. Tereską – 0-22 838 80 13

postheadericon Ważne!!!

Szanowni Państwo,

 

W związku z otwarciem przedszkola w celu zaplanowania opieki od 25 maja 2020 roku bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z dokumentami:

  1. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 269 W OKRESIE PANDEMII COVID-19
  2. Szczegółowe zasady regulujące pracę Przedszkola nr 269 przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia choroba COVID-19 od 18 maja 2020 roku do odwołania
  3. Oświadczenie rodziców – odesłać skan/zdjęcie na adres p269@edu.um.warszawa.pl najpóźniej dzień przed przyjściem dzieci do przedszkola.   Brak oświadczenia może skutkować nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.
  4. Ankieta z BE dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole od 25 maja 2020 roku – odesłanie ankiety przez rodziców do  19 maja – wtorek (rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są potwierdzenie tej informacji) na adres p269@edu.um.warszawa.pl

 

 

Z poważaniem

Agnieszka Jędrysiak

Dyrektor Przedszkola nr 269

 

Linki do dokumentów:

Nowa procedura bezpieczeństwa – COVID-19

Szczegółowa organizacja pracy od 18 maja 2020 roku

Oświadczenie rodziców

II_ankieta_14.05.2020 BE (druga, bardziej szczegółowa ankieta z Biura Edukacji m. st. Warszawy)

postheadericon Rekrutacja – aktualne informacje

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

 

Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie

od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00)

potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji

www.edukacja.warszawa.pl

W zakładkach: Dla ucznia i rodzicaRekrutacja › Przedszkolaki