postheadericon Zajęcia adaptacyjne – ważne terminy

Szanowni Rodzice dzieci nowoprzyjętych na rok szkolny 2019/2020

do Przedszkola nr 269 w Warszawie

Zapraszamy rodziców na spotkanie z Panią Psycholog Mileną Cieślak 

18 czerwca 2019 roku o godz. 16.00.

  Zapraszamy rodziców i dzieci na zajęcia adaptacyjne:

1. 27 czerwca 2019 r. (czwartek) godz. 15.00 – 16.00

2. 28 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 15.00 – 16.00

3. 28 sierpnia 2019 r. (środa) godz. 10.00 – 11.00

4. 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) godz. 10.00 – 11.00

5. 30 sierpnia 2019 r. (piątek) godz. 10.00 – 11.00

Bardzo prosimy rodziców i dzieci o przygotowanie obuwia na zmianę.

                                         Dyrektor i nauczyciele

postheadericon Mały Dietetyk – zajęcia dla dzieci

Drodzy Rodzice!

W naszym przedszkolu w okresie od 26 kwietnia do 14 czerwca w piątki odbędzie się cykl 6 warsztatów edukacyjno-kulinarnych Mały Dietetyk. Warsztaty mają na celu przekazanie w pozytywny sposób informacji o prawidłowym żywieniu, ukształtować dobre nawyki żywieniowe. Do udziału w projekcie zapraszamy również Państwa. Zachęcamy do skorzystania z możliwości analizy 3-dniowego jadłospisu dzieci, wykonanej przez specjalistów żywienia człowieka. Formularz ułatwiający spisanie jadłospisu można pobrać tutaj

 

postheadericon Szanowni Rodzice

Informujemy, że od dnia 10 kwietnia 2019 roku strajk nauczycieli w naszym przedszkolu zostaje zawieszony,  przedszkole funkcjonuje normalnie ale nauczyciele pozostają w pogotowiu strajkowym.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim za wyrozumiałość i okazane wsparcie.

postheadericon Wiosenna sesja zdjęciowa

W czwartek, 11 kwietnia, będą robione zdjęcia – prosimy o odpowiednie ubranie dzieci oraz wyrażenie zgody u nauczycielek grup ( wykupienie zdjęć nie jest obowiązkowe).

Fotografie będą wykorzystane do niespodzianki, jaką przygotowuje przedszkole.

W ramach współpracy z naszą placówką firma fotograficzna zorganizuje dzieciom 27 maja „Bal hawajski” (z okazji Dnia Dziecka)

postheadericon Informacje dla Rodziców dot. akcji strajkowej nauczycieli

UWAGA!

Szanowni Rodzice naszych Przedszkolaków!

Wciąż trwają rozmowy rządu z przedstawicielami związków zawodowych i nie wiemy,
jaka zapadnie ostateczna decyzja w sprawie strajku.

Pracownicy naszego przedszkola, w marcowym referendum, opowiedzieli się za przeprowadzeniem strajku.

W związku z tym, przewidujemy że od dnia 8 kwietnia do 9 kwietnia, nie będziemy mieli możliwości zapewnienia dzieciom opieki i bezpiecznych warunków pobytu.

Kierujemy do Państwa prośbę o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie w czasie, w którym przeprowadzany będzie strajk.

Z góry dziękujemy Państwu za wyrozumiałość w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Jednocześnie przypominamy, że rodzice dzieci do lat ośmiu mają możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego.
O wypłatę zasiłku opiekuńczego należy wystąpić do pracodawcy, dołączając oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz druk ZAS-36 – do pobrania 
https://www.zus.pl/documents/10182/788036/ZAS-36_do+zapisu_22.01.2018.pdf/b07d6c62-aa4b-489f-a463-b8af3f449c0d.

W miarę rozwoju sytuacji będziemy udzielać Państwu informacji na bieżąco.

Wszyscy liczymy na porozumienie strony rządowej ze związkami zawodowymi.

Bieżące komunikaty władz Miasta St. Warszawy na temat strajku w oświacie są dostępne pod adresem: http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/informacje-dla-rodzicow-w-zwiazku-z-planowanym-strajkiem

Z poważaniem

Agnieszka Jędrysiak – dyrektor Przedszkola nr 269

postheadericon List Prezydenta m. st. Warszawy


postheadericon „Być ojcem” – zaproszenie

KLUB „RODZINA NA 102”

zaprasza na

warsztaty na temat ojcostwa

    • Jeżeli bycie tatą to dla Ciebie ważne wyzwanie …
    • Chcesz w roli ojca czuć się pewniej i spokojniej …
    • Zależy Ci na nawiązaniu/utrzymaniu dobrej relacji ze swoim dzieckiem …

to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w warsztatach

„BYĆ OJCEM”

O czym będziemy rozmawiać na zajęciach:

    • Co to znaczy – „dobra relacja”?
    • Przekonania na temat ojcostwa i co z nich wynika;
    • Relacje z matką dziecka – w jaki sposób wpływają na ojcowską relację z dzieckiem;
    • Potrzeby Twoje i Twojego dziecka;
    • Rozwijanie umiejętności komunikowania się z dzieckiem;
    • O co chodzi z tym ojcowskim autorytetem?
    • Uczucia – jak sobie z nimi radzić, jak wspierać dziecko w ich wyrażaniu;
    • Sukcesy – dziecka i ojca – wspólna praca!

Cykl 8 dwugodzinnych BEZPŁATNYCH spotkań w czwartki
Termin realizacji : 11.04-30.05. 2019r. godz. 17.00-19.00

MIEJSCE: DZIAŁ WSPARCIA I POMOCY RODZINIE OPS WOLA
ADRES:Al. Solidarności 102 – Klub „Rodzina na 102”

Na czym polega warsztat?
Warsztat ma charakter zamkniętej grupy spotkaniowej, zapraszamy na 8 spotkań w grupie ojców. Spotkania prowadzone będą przez dwóch psychologów.
Forma warsztatu to dyskusje przeplatane ćwiczeniami, doświadczeniami proponowanymi przez prowadzących, w których udział umożliwia inne spojrzenie na samego siebie i swój sposób myślenia oraz funkcjonowania.

TELEFONICZNE ZAPISY NA WARSZTATY:TEL. (22) 427 63 76; 723 247 794

Klub powstał w ramach programu promowania świadomego i aktywnego rodzicielstwa w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

postheadericon Dyżury wakacyjne wolskich przedszkoli

Szanowni Państwo,

19 marca 2019 roku rozpocznie się  elektroniczna rejestracja wniosków
o przyjecie dziecka na dyżur wakacyjny. Prosimy o zaplanowanie wakacji
i dopełnienie w terminie wszelkich formalności niezbędnych do zapisania dzieci na dyżur wakacyjny.

Aktualny harmonogram dyżurów wakacyjnych można pobrać tutaj

lub na stronie www.edukacja.warszawa.pl w zakładce dla ucznia i rodzica-rekrutacja-przedszkolaki dyżury wakacyjne

Poniżej przedstawiamy harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

 

14 marca

od godz. 8.00

 

1 kwietnia

do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

14 marca

od godz. 8.00

1 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

19 marca
od godz. 9.00

 1 kwietnia
do godz. 24.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.

19 marca
od godz. 9.00

2 kwietnia
do godz. 16.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

 

26 kwietnia

godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka  na dyżur wakacyjny.Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

26 kwietnia

godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

 

27 kwietnia

 

10
maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

 

17 maja

godz. 13.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka  na dyżur wakacyjny.Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

17 maja

godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

postheadericon Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania
  na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka

 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu

 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi

 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu
  w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Opis procedury:

Zgoda rodziców na dokonanie przeglądu czystości skóry głowy dziecka przez osobę kompetentną (pielęgniarka, nauczyciel) upoważnioną przez dyrektora.

Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.

 1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie z zachowaniem zasady intymności
  (nie informuje o wyniku pozostałych osób)

 2. Nauczycielka (lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców
  o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska

 3. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu.

 4. Nauczycielka (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

 5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczycielka  (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowane kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) zawiadamia
  o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci

 1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne
  w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.

 2. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów
  w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.

 3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.

 4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia
  o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.

 5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom
  i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.

 6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy
  w przypadku ich zauważenia.

 7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich  innych dzieci z grupy,
  z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci

 8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań (trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka), osoba – nauczyciel, którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

 

postheadericon Skrzynka mailowa Rady Rodziców

Rada Rodziców posiada adres poczty elektronicznej. Zachęcając Państwa do współpracy z Radą Rodziców uprzejmie prosimy o zgłaszanie pomysłów, wątpliwości, uwag, a także wszelkich nieprawidłowości, w których zasadnym uznają Państwo zaangażowanie Rady Rodziców. Chcielibyśmy by Rada Rodziców stanowiła szerokie forum współpracy Rodziców z Przedszkolem.

radarodzicowp269@gmail.com