Archive for the ‘Organizacyjne’ Category

postheadericon Tydzień Pluszowego Misia

Drodzy Rodzice,

Od 20 do 24 listopada obchodzimy w przedszkolu Tydzień Pluszowego Misia zakończony balem. Prosimy o przyniesienie ulubionych misiów dzieci.

postheadericon Jadłospis na stronie przedszkola

W zakładce Jadłospis zamieszczane jest menu obowiązujące w danym tygodniu.

postheadericon Zebranie rodziców grupy II

9 listopada 2017 o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie rodziców dzieci grupy II. W tym czasie dzieci będą mogły się bawić w sąsiedniej sali.

Wśród poruszanych tematów będą dwa wydarzenia, które odbędą się w grudniu:

 • 6 grudnia - Mikołajki – prosimy rodziców o pomoc w organizacji zakupów prezentów dla dzieci. Przedszkole dysponuje budżetem na każde dziecko.
 • 13 grudnia - Pasowanie na Przedszkolaka – impreza dla rodziców i dzieci. O godzinie 16:00 krótka część oficjalna w sali plastycznej na dole, a potem zabawa rodziców i dzieci w sali grupy II, między innymi przygotowywanie stroików świątecznych, rozdawanie słodyczy itd. Tutaj także prośba o pomoc rodziców w organizacji potrzebnych rzeczy (gałązki choinkowe itd.) do tego wydarzenia w ramach dostępnego budżetu.

postheadericon Konsultacje logopedyczne 16.04.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych Rodziców na indywidualne konsultacje 16 kwietnia (wtorek).

Szczególnie proszę o przybycie Rodziców dzieci trzyletnich, którzy nie nawiązali jeszcze kontaktu w sprawie zajęć logopedycznych.

Oczekuję na Państwa w gabinecie logopedycznym w godzinach 14:30 – 17:30.

Logopeda, Anna Chytrowska

postheadericon Album pamiątkowy – grupa V

Na zebraniu, które obyło się w lutym br. – obecni tam Rodzice wspólnie zdecydowali, że na zakończenie przedszkola każde dziecko otrzyma na pamiątkę album ze zdjęciami, pracami i przeprowadzonymi przez Panie wychowawczynie „wywiadami”.

W związku z tym bardzo prosimy o przesłanie zdjęć dzieci na adres a.pedzisz@wp.pl , najszybciej jak to jest możliwe. Zdjęcia powinny być portretowe, w formacie JPG, w jak najlepszej rozdzielczości: 7 cm na 8 cm 300 dpi lub 830 px szerokości na 965 px wysokości.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z członkami Rady Rodziców z grupy V:

Agnieszka Pędzisz: a.pedzisz@wp.pl

Marta Taras: m_taras@o2.pl

Marzena Olszewska: jinio@poczta.fm

postheadericon Wakacyjne dyżury wolskich przedszkoli

Przekazujemy informację o tym, które wolskie przedszkola i w jakim terminie pełnią dyżur wakacyjny.

Dyżur wakacyjny wolskich przedszkoli 2013

Zasady dotyczące zapisów:

 1.  Informacje o terminach dyżurów i przedszkolach pełniących dyżur przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko (ogłoszenie zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli wraz z terminami trwania dyżurów).
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w wybranym przedszkolu w terminie od 6 do 31 maja 2013 r.
 3. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wydawane są i podpisywane przez dyrektora w macierzystym przedszkolu od 6 do 31 maja 2013 r.
 4. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki wypełnia kartę zgłoszenia i składa do każdej placówki oddzielnie.
 5. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.
 6. Opłata za żywienie jest naliczana wg stawki obowiązującej w przedszkolu pełniącym dyżur (w pierwszym dniu pobytu dziecka na akcji letniej)
 7. Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic zobowiązany jest uiścić w ostatnim dniu obecności dziecka w danej placówce dyżurującej, w wysokości ustalonej uchwałą Nr XVII/326/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. z późn. zm. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy.
 8. Dyrektor macierzystego przedszkola umieszcza w karcie zgłoszenia adnotację dotyczącą zwolnienia lub obniżenia opłaty za czas pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 9. Rodzic dziecka korzystającego z refundacji za posiłki powinien przedstawić dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 10. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.

postheadericon Zmiana wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu od 1 marca 2013 roku

Od 1 marca 2013 roku zmianie ulega stawka godzinowa opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Do końca lutego 2013 roku wynosi ona 2,81 zł, z dniem 1 marca zostaje podniesiona do kwoty 3,00 zł.

Wynika to z paragrafu 3 ustawy 3 Uchwały Rady  Warszawy nr XVII/326/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. wraz z poprawkami wprowadzonymi uchwałą nr XXIII/463/2011 z 22. września 2011 r., gdzie opłata za pobyt dziecka w przedszkolu po godzinie 13 wynosi 0,1876 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokość tej opłaty jest aktualizowana corocznie od 1. marca zgodnie z wysokością płacy minimalnej obowiązującej w ostatnim dniu lutego danego roku.

postheadericon Zebranie 17.10. – grupa V

Rodziców dzieci z grupy V zapraszamy na zebranie we środę, 17 października o godzinie 17:00. Na spotkaniu będzie obecna Pani psycholog Katarzyna Bińczyk, która opowie o dojrzałości szkolnej. Zebranie dotyczyć będzie również Festynu Jesiennego.

Obecność obowiązkowa.

postheadericon Zebranie 10.10 – grupa II

10 października (środa) o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie dla Rodziców dzieci z grupy II.

Na zebraniu obecność obowiązkowa.

postheadericon Zebranie 10.10. – grupa III

Rodziców dzieci z grupy III zapraszamy na zebranie w 10 października (środa) na godzinę 17:30.

Obecność obowiązkowa.