Archive for Luty, 2014

postheadericon Wyjazd na spektakl – grupy I, II i III

19 marca dzieci z grup I, II i III wyjadą na przedstawienie „Baśniowa Kraina Krasnali” do Kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki. Kosz biletu i przejazdu autokarem wynosi łącznie 28 zł. Taką kwotę należy wpłacać na początku miesiąca do nauczycielek grup.

 

postheadericon Wakacyjne dyżury wolskich przedszkoli w 2014 r.

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych

w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

w okresie od 1 lipca do 29 sierpnia 2014 r.

 

1. Informacje o terminach dyżurów i przedszkolach pełniących dyżur przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko (ogłoszenie zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli wraz z terminami trwania dyżurów).

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w wybranym przedszkolu w terminie od 5 do 30 maja 2014 r.

3. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wydawane są i podpisywane przez dyrektora w macierzystym przedszkolu od 5 do 30 maja 2014 r.

4. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednego przedszkola wypełnia kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny i składa do każdej placówki oddzielnie.

5. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.

6. Opłata za żywienie jest naliczana wg stawki obowiązującej w przedszkolu pełniącym dyżur.

7. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie letnim rodzic wpłaca w dyżurującym przedszkolu w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu, w wysokości ustalonej uchwałą Nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. z późn. zm. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

8. Dyrektor macierzystego przedszkola umieszcza w karcie zgłoszenia adnotację dotyczącą zwolnienia lub obniżenia opłaty za czas pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

9. Rodzic dziecka korzystającego z refundacji za posiłki powinien przedstawić dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej.

10. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po przekroczeniu wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc w dyżurującym przedszkolu.

Termin dyżuru Nazwa Przedszkola Adres Telefon Liczba oddziałów Liczba miejsc
1- 16.07. Przedszkole nr 116 ul. Okopowa 31 632-06-15 4 100
Przedszkole nr 253 „Akademia Pana Kleksa” ul. Antka Rozpylacza 2 836-79-13 5 125
Przedszkole nr 289 ul. Twarda 60 A 620-47-96 5 125
17.07. – 1.08. Przedszkole nr 62 ul. Szarych Szeregów 6 632-28-92 5 125
Przedszkole nr 273 ul. Olbrachta 28 836-89-13 5 125
4.08. – 14.08. Przedszkole nr 47 „Mali Artyści” ul. Krochmalna 1 620-90-50 6 150
Przedszkole nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole” ul. Brożka 5 836-15-84 4 100
18.08. – 29.08. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. W. Chotomskiej ul. Nowolipki 21 A 838-21-91 4 80
Przedszkole nr 136 ul. Dobiszewskiego 3 A 836-34-82 4 100
Przedszkole nr 350 „Jaśminowy Gaj” ul. Wieluńska 12 836-30-41 4 100

postheadericon Budżet partycypacyjny

postheadericon Szanowni Państwo

W trosce o estetykę i higienę pomieszczeń przedszkolnych, w szczególności – szatni dziecięcej – prosimy o odbieranie dzieci po obiedzie do godziny 13:00.

W godzinach 13:00 – 14:30 szatnia będzie zamknięta. 

Wejście do przedszkola drzwiami frontowymi, dzwonek przy furtce.