Archive for Czerwiec, 2016

postheadericon Ankieta dla Rodziców

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat naszego przedszkola

Ankieta

postheadericon Uwaga Rodzice dzieci z grupy III i V

14 czerwca dzieci z tych grup jadą do ZOO.

Szczegóły na tablicach grupowych.

postheadericon Spotkanie dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych

Rodzice dzieci nowoprzyjętych
do Przedszkola nr 269
rok szkolny 2016/2017

13 czerwca 2016 roku o godz. 16.30

Zapraszamy na spotkanie informacyjne rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.
W spotkaniu wezmą udział również Panie nauczycielki i Pani psycholog.

Agnieszka Jędrysiak
Dyrektor Przedszkola nr 269

postheadericon Dyżur wakacyjny – ważne informacje

Szanowni Rodzice dzieci korzystających z dyżuru wakacyjnego,

PRZYPOMINAMY:

  1. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.

Nr konta Przedszkola nr 269 przy ul. Smoczej 22: 82103015080000000550617056.

Stawka dzienna za żywienie wynosi 9 zł.

Istnieje możliwość dokonywania wpłat gotówkowych w Przedszkolu nr 269 od 1 czerwca do 21 czerwca 2016 r.
w godzinach 8.00 – 16.00.

  1. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

  1. Rodzice, których dzieci zostały przyjęte na dyżur wakacyjny, proszeni są o odebranie z przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, informacji o wysokości opłat wnoszonych za pobyt dziecka w przedszkolu.Niniejszą informację należy przedłożyć w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego, w każdym przedszkolu do którego będzie uczęszczało dziecko.

 

Ponadto, informujemy,
że w okresie wakacyjnym zaplanowano modernizację ogrodu przedszkolnego, która może spowodować utrudnienia z jego korzystania