Archive for Listopad, 2018

postheadericon Remont w przedszkolu

Szanowni Państwo,
w poniedziałek 26 listopada 2018 r. rozpoczynają się prace remontowe na piętrze:

 • remont podłóg w grupie III i IV
 • adaptacja i remont pomieszczenia na łazienkę dla grupy V.

Na czas prac remontowych niezbędna jest zmiana organizacji pracy w grupach:
Grupa III – przenosi się do sali rytmicznej
Grupa IV – przenosi się do grupy II
Grupa V – przenosi się do grupy VI

Przewidywany czas trwania prac remontowych to około dwóch tygodni.
Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

postheadericon Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania
  na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka

 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu

 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi

 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu
  w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Opis procedury:

Zgoda rodziców na dokonanie przeglądu czystości skóry głowy dziecka przez osobę kompetentną (pielęgniarka, nauczyciel) upoważnioną przez dyrektora.

Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.

 1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie z zachowaniem zasady intymności
  (nie informuje o wyniku pozostałych osób)

 2. Nauczycielka (lub osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców
  o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska

 3. Aby skutecznie wyeliminować wszawicę, na czas kilkudniowej kuracji należy dziecko odizolować od grupy, tj. pozostawić w domu.

 4. Nauczycielka (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowne kwalifikacyjne, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

 5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczycielka  (w przypadku braku, osoba posiadająca stosowane kwalifikacje, którą dyrektor upoważnił) zawiadamia
  o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci

 1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne
  w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.

 2. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów
  w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.

 3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.

 4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia
  o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.

 5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom
  i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.

 6. Podstawową zasada profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy
  w przypadku ich zauważenia.

 7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich  innych dzieci z grupy,
  z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci

 8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań (trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka), osoba – nauczyciel, którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).

 

postheadericon List od mamy Kostka

Pierwsze dziecko, syn, zdrowy, pełny energii i woli życia – oczko w głowie rodziców, dziadków, całej rodziny. 6 lat normalnego dzieciństwa, 6 lat szczęśliwego życia w pełnej miłości rodzinie. Wyjazd do dziadków na tydzień latem 2012 r., słońce, zabawy przy wodzie. To miała być świetna przygoda, odpoczynek i mnóstwo radości.

Było topienie się, ratowanie życia, reanimacja dziecka przez 12,5 minut. Szkoła, plany na przyszłość, uzdolnienia muzyczne, wszystko zmieniło się w jednej chwili.

Rok walki ze śmiercią, chorobą, znieczulicą systemu i lekarzy doprowadziło nas do diagnozy.

Medycznie nasza choroba nazywa się encefalopatia niedokrwieniowo- niedotleniowa,

spastyczne porażenie czterokończynowe, padaczka lekooporna.

Kostek nie potrafi samodzielnie siedzieć ani chodzić. Z całych sił walczę, aby stał się samodzielny. Codzienna rehabilitacja, masaże, zabiegi, stymulacja wzrokowa i słuchowa bez reszty pochłania czas i środki finansowe. Systematyczna praca zaczyna przynosić efekty, są już pierwsze sukcesy – Kostek zaczyna utrzymywać głowę podczas siedzenia, ma ruchy obronne rąk i głowy, potrafi pokazać niezadowolenie, odróżnia smaki i zapachy. Komunikuje się za pomocą oczu, mrugając dwa razy na tak lub prowadzi oczy na odpowiedni obrazek oraz wydaje dźwięki i krzyczy, kiedy czegoś nie chce zrobić lub czegoś potrzebuje, np. zmiany pozycji.

W 2015 roku zostały Kostkowi podane komórki macierzyste, dzięki nim od ponad dwóch lat nie było ani jednego napadu, odstawiliśmy 5 leków przeciwpadaczkowych zostawiając profilaktycznie tylko jeden.

2015 rok przyniósł również złe rzeczy, Kostek w przeciągu 10 miesięcy urósł ponad 12 cm, co spowodowało skoliozę i osteoporozę., przez co Kostek miał kilka pęknięć kości oraz jedno poważne złamanie nogi z przesunięciem. W tym roku rozpoczęto leczenie osteoporozy lekami, jednak że równolegle musi być cały czas rehabilitowany.

Opiekuję się Kostkiem sama i utrzymuję się z alimentów oraz zasiłku opiekuńczego. Miesięczny koszt rehabilitacji, leków, suplementów oraz pieluch to od 3000 do 4000 zł, ponieważ nawet jadąc na państwową trzeba zapłacić 1000zł + koszty przejazdu.

Jest bardzo ciężko ale staram się dać Kostkowi wszystko co mogę i na ile mi finanse pozwalają, Jeździmy raz do roku na delfino terapię nad morze dzięki czemu od trzech lat Kostuś nie choruje, wożę go codziennie do szkoły na dwie godziny, trzy razy do roku jeździmy na rehabilitację państwową oraz wykorzystując środki z 1% wyjeżdżamy raz do roku na rehabilitację prywatną. Jeździmy również na masaże, rehabilitację neurologiczną, terapię czaszkowo krzyżową oraz akupunkturę. Dodatkowo Kostek ma zapewnioną wielospecjalistyczną opiekę lekarską: alergolog, nefrolog, kardiolog, neurolog, dietetyk, ortopeda i inne. Jak widzicie jest ciężko ale nie ma rzeczy niemożliwych, dzięki wielu ludziom takim jak Wy wierzę, że uda się zapewnić Kostkowi przynajmniej to co najważniejsze.

Razem możemy dużo. Dziękuję wszystkim kto nadal jest z nami.

postheadericon Kilka słów o wszawicy

W dzisiejszych czasach wszawica jest chorobą powszechną i zdarzyć się może każdemu dziecku, tak po prostu.

W naszym przedszkolu zdarzają się co jakiś czas  (w różnych grupach) pojedyncze przypadki, ale dzięki Państwa pomocy i szybkiej reakcji, ryzyko zarażenia się nie jest wysokie.

Co możemy wspólnie zrobić, by zapobiegać chorobie?

 • systematycznie sprawdzać dziecku głowę po powrocie z przedszkola ( a ewentualne przypadki natychmiast leczyć)
 • dbać, by dziewczynki z dłuższymi włosami miały włosy splecione, spięte lub związane (kucyki, warkocze) itp.
 • unikać dawania dziewczynkom do zabawy w przedszkolu zabawek typu zestaw małego fryzjera czy przytulanki-poduszki
 • uświadamiać dzieciom w jaki sposób korzystać z wszystkich przyborów osobistych (tzn. grzebień, ale też szczotkę do zębów czy pomadkę do ust powinna używać tylko jedna osoba)
 • podpisać czapkę dziecka, nauczyć je rozpoznawania własnych rzeczy oraz poprosić, by nie pożyczało/nie przymierzyło czapki i szalika innego dziecka; ubrania w szatni trzymać w prywatnych przegródkach a nie na wierzchu szafek
 • w przypadku realnego zagrożenia zarażaniem stosować płyn zapobiegający przenoszeniu się pasożytów
 • zgłaszać nauczycielom w grupie wszystkie przypadki przenoszenia się pasożytów – nauczycielki poproszą pozostałych Rodziców o czujność bez ujawniania nazwiska dziecka zarażonego