Archive for Maj, 2020

postheadericon Opłaty na przedszkole – ważne

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, opłaty za żywienie dziecka  w Przedszkolu 269 będą dokonywane  przez Rodzica tylko przelewem.

Prosimy o wysyłanie drogą elektroniczną numeru konta bankowego jednego z Rodziców oraz jego imię i nazwisko (właściciel konta). Jest to potrzebne do rozliczenia płatności.

Dane należy przesłać na adres Pani Tereski: tzygnerska@edu.um.warszawa.pl  do dnia: 22. maja 2020

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z p. Tereską – 0-22 838 80 13

postheadericon Ważne!!!

Szanowni Państwo,

 

W związku z otwarciem przedszkola w celu zaplanowania opieki od 25 maja 2020 roku bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z dokumentami:

  1. PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 269 W OKRESIE PANDEMII COVID-19
  2. Szczegółowe zasady regulujące pracę Przedszkola nr 269 przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia choroba COVID-19 od 18 maja 2020 roku do odwołania
  3. Oświadczenie rodziców – odesłać skan/zdjęcie na adres p269@edu.um.warszawa.pl najpóźniej dzień przed przyjściem dzieci do przedszkola.   Brak oświadczenia może skutkować nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.
  4. Ankieta z BE dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole od 25 maja 2020 roku – odesłanie ankiety przez rodziców do  19 maja – wtorek (rodzice, którzy nie są zainteresowani udziałem dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych proszeni są potwierdzenie tej informacji) na adres p269@edu.um.warszawa.pl

 

 

Z poważaniem

Agnieszka Jędrysiak

Dyrektor Przedszkola nr 269

 

Linki do dokumentów:

Nowa procedura bezpieczeństwa – COVID-19

Szczegółowa organizacja pracy od 18 maja 2020 roku

Oświadczenie rodziców

II_ankieta_14.05.2020 BE (druga, bardziej szczegółowa ankieta z Biura Edukacji m. st. Warszawy)

postheadericon Rekrutacja – aktualne informacje

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

 

Dodatkowo, zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola/szkoły podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej przedszkola/szkoły.

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie

od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00)

potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji

www.edukacja.warszawa.pl

W zakładkach: Dla ucznia i rodzicaRekrutacja › Przedszkolaki

postheadericon

Szanowni Państwo,

na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z póź. Zm.)
informuję, że w Przedszkolu nr 269 za zgodą organu prowadzącego,
zostały zawieszone zajęcia w okresie od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

Planujemy rozpocząć pracę 18 maja 2020 roku ale w ograniczonym wymiarze i z ograniczoną liczbą dzieci.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola będą podane
w najbliższym czasie.

Z poważaniem

Agnieszka Jędrysiak

Dyrektor Przedszkola nr 269

postheadericon Wytyczne GIS dotyczące przedszkola – 4. maja 2020

Dokument z wytycznymi  znajduje się na stronie GIS

 

http://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%C5%BC%C5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

 

Prosimy Rodziców o dokładne zapoznanie się z treścią dokumentu oraz przestrzeganie wszystkich wytycznych

 

postheadericon Wznowienie pracy przedszkola – ważna ankieta dla Rodziców

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym wznowieniem od 18 maja br., pracy przedszkoli uprzejmie proszę o wypełnienie  ankiety  Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Wypełnione ankiety pozwolą na zaplanowanie organizacji pobytu dzieci w przedszkolu od 18 maja 2020 roku wg wytycznych GIS, MZ i MEN(organizacja żywienia, praca w grupach, zachowanie zasad bezpieczeństwa).

Wypełnione ankiety proszę przesyłać niezwłocznie na adres przedszkola: p269@edu.um.warszawa.pl

Bardzo proszę o potraktowanie wiadomości jako ważnej.

 

Aktualne  informacje znajdują się na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl.

Z poważaniem

Agnieszka Jędrysiak

Dyrektor Przedszkola nr 269

postheadericon Ważne informacje

Szanowni Rodzice,
w związku z planowaną możliwością otwarcia żłobków i przedszkoli od dnia 6 maja 2020 r.,
prosimy o informację, czy mają Państwo zamiar skorzystania z takiej możliwości,
w przypadku jej zaistnienia.
Jeśli tak, to prosimy o  określenie, od kiedy i w jakich godzinach dziecko ewentualnie miałoby przebywać w przedszkolu.
Te ważne dane, są nam potrzebne do zaplanowania organizacji pracy przedszkola i wyżywienia.
Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej
i odpowiedź drogą mailową jak najszybciej na adres: p269@edu.um.warszawa.pl.
Jeśli zapadnie decyzja o otwarciu przedszkola,
wszelkie informacje na ten temat oraz procedury dotyczące pobytu dzieci w placówce,
pojawią się na internetowej stronie przedszkola.
Z poważaniem
Agnieszka Jędrysiak
Dyrektor Przedszkola nr 269

postheadericon List Prezydenta m.st. Warszawy. PILNE – prośba o informacje

List Prezydenta m.st. Warszawy