Archive for Czerwiec, 2020

postheadericon WAŻNE! – organizacja opieki wakacyjnej

Szanowni Rodzice

Tak jak dotychczas, będziemy pracować w tzw. reżimie sanitarnym zgodnie
z obowiązującą Procedurą w godz. 7.00 – 17.00.

Dzieci mogą być przyprowadzane tylko do godz. 8.30!

Przypominam, że z uwagi na remont przedszkola, który będzie prowadzony w okresie wakacyjnym, Przedszkole nr 269 będzierealizowało opiekę wakacyjną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 234
im. Juliana Tuwima, na ul. Esperanto 5
.

Do Szkoły będziemy wchodzić bocznym wejściem, prowadzącym do szatni. Bezpośrednio przy szatni, dziecko będzie odbierane przez naszego pracownika.

W szkole opiekę będziemy sprawować do 21 sierpnia 2020 roku.

Od 24 sierpnia będziemy w Przedszkolu nr 269, ul. Smocza 22.

Warunkiem skorzystania z opieki dla zakwalifikowanych dzieci, jest uiszczenie opłaty za wszystkie posiłki, w terminie od 13 lipca do 16 lipca 2020 roku – nieprzekraczalny termin – bezpośrednio
na konto Ajenta działającego i odpowiedzialnego za organizację żywienia na terenie szkoły.

Opłaty wnosimy na konto Ajenta za okres od 20 lipca do 21 sierpnia 2020 roku.

Dane do przelewu:

252490000453094278297

Beata Andrysiak

W tytule przelewu koniecznie należy wpisać:

  • Przedszkole nr 269
  • imię i nazwisko dziecka
  • wszystkie terminy wskazane w ankiecie (np. 20.07 – 24.07; 27.07 – 31.07., itp.)

Potwierdzenie przelewu należy przesłać e- mailem na adres: p269@edu.um.warszawa.pl

Koszt całodziennego żywienia naszych przedszkolaków wynosi 10 zł.

Koszt tygodniowego żywienia wynosi 50 zł.

Kwota jaką Rodzice obowiązani są wnieść to 50 zł. x liczba tygodni wskazanych
w deklaracji.

Ponadto informuję Państwa, iż tak jak dotychczas, istnieje możliwość zgłaszania nieobecności dziecka,
w danym dniu, którego nieobecność dotyczy
. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej
do godz. 8.00, sms lub telefonicznie pod numerem telefonu: 511 853 250

Zgłoszenie nieobecności do godz. 8.00 warunkuje późniejszy zwrot opłaty za żywienie
w danym dniu.

Proszę o stosowanie się do obowiązujących zasad oraz o terminowe uiszczenie opłat.

Od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku opiekę wakacyjną będziemy sprawować
w Przedszkolu nr 269, ul. Smocza 22

Opłaty wnosimy

od 17 sierpnia do 20 sierpnia 2020 roku – nieprzekraczalny termin
na konto
82103015080000000550617056 za okres 
od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku –

6 dni x10 zł, W tytule przelewu koniecznie należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

postheadericon Spotkanie adaptacyjne dla przedszkolaków w 2020 r.

Z uwagi na funkcjonowania przedszkola

w tzw. „reżimie sanitarnym”,

obecnie nie mamy możliwości
zorganizowania zebrania dla rodziców ani spotkań adaptacyjnych
dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

W związku z tym faktem, planujemy nowoprzyjętym dzieciom i ich rodzicom, stworzyć okazję do „oswojenia się z przedszkolem” poprzez udostępnienie dzieciom

i rodzicom naszego ogrodu przedszkolnego,

w okresie od 26 – 28 oraz 31 sierpnia 2020 r.,

(o ile pogoda nie pokrzyżuje naszych planów).

31 sierpnia 2020 r. planujemy wspólne spotkanie z nauczycielkami i dyrektorem.

Więcej informacji na ten temat pojawi się na naszej stronie w połowie sierpnia 2020 r.

 

 

postheadericon

postheadericon ANKIETA I WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLNEJ OPIEKI WAKACYJNEJ

ANKIETA I WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLNEJ OPIEKI WAKACYJNEJ

w okresie od 20 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę wypełnienie załączonej poniżej ankiety dla rodziców,  dotyczącej deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez Przedszkole nr 269 w okresie wakacyjnym,
tj. od 20 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wypełnioną ankietę (skan, zdjęcie, lub wypełnioną elektronicznie) proszę przesłać
najpóźniej do 16 czerwca 2020 roku na adres
p269@edu.um.warszawa.pl .

 

WAŻNE INFORMACJE

Z uwagi na remont przedszkola, który będzie prowadzony w okresie wakacyjnym, polegający na wymianie instalacji elektrycznej w całym budynku przedszkola, Przedszkole nr 269 będzie realizowało opiekę wakacyjną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 234 im. Juliana Tuwima, na ul. Esperanto 5.

 

Organizacja pracy przedszkola będzie dostosowana do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
związanych z zagrożeniem COVID-19. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi m.in. dyspozycyjności pracowników, liczebności grup przedszkolnych, tj.: do 16 dzieci w jednej grupie, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 3 m2 , Przedszkole nr 269 będzie dysponowało ograniczoną liczbą grup i miejsc, tj – 3 grupy i 48 miejsc.

Ponadto, czas pracy przedszkola został skrócony o pół godziny – przedszkole czynne będzie
w godz. 7.00-17.00.

 

Z uwagi na ograniczony limit miejsc spowodowany wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego
w związku z COVID-19, w przypadku wyższej liczby chętnych do skorzystania z opieki wakacyjnej, stosowane będą kryteria, decydujące o pierwszeństwie przyjęcia dziecka do przedszkola na okres wakacji.  

W związku z powyższymi informacjami, niektóre dzieci, mogą nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu.

Zasady organizacji żywienia będą podane w późniejszym terminie. Informacja o terminach i zasadach dokonywania wpłat za żywienie, będzie umieszczona na naszej stronie internetowej www.przedszkole269.waw.pl

Ankieta wakacyjna

Oswiadczenie rodziców opieka wakacyjna

 

postheadericon Dyżur Pani Psycholog

 Pani Psycholog opiekująca się dziećmi z naszego przedszkola,
Pani Kasia Bińczyk, w  poradni jest dostępna
w poniedziałek i piątek w godzinach 9.00 – 13.0, wtorek 14.00 – 18.00
po wcześniejszym telefonicznym kontakcie
z poradnią.
W pozostałe dni pracuje zdalnie ale można przez poradnię prosić o kontakt.