postheadericon Zmiana wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu od 1 marca 2013 roku

Od 1 marca 2013 roku zmianie ulega stawka godzinowa opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Do końca lutego 2013 roku wynosi ona 2,81 zł, z dniem 1 marca zostaje podniesiona do kwoty 3,00 zł.

Wynika to z paragrafu 3 ustawy 3 Uchwały Rady  Warszawy nr XVII/326/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. wraz z poprawkami wprowadzonymi uchwałą nr XXIII/463/2011 z 22. września 2011 r., gdzie opłata za pobyt dziecka w przedszkolu po godzinie 13 wynosi 0,1876 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokość tej opłaty jest aktualizowana corocznie od 1. marca zgodnie z wysokością płacy minimalnej obowiązującej w ostatnim dniu lutego danego roku.