postheadericon Zajęcia dodatkowe

 Zajęcia dodatkowe

organizowane w Przedszkolu nr 269

JĘZYK ANGIELSKI

grupy starsze – pani Emilia Gołębiowska – Sawa

PAŹDZIERNIK

Autumn

- nauka słów związanych
z jesienią:
acorns, leaves, cones, squirrel, hedgehog
- utrwalanie słów w zabawach
z piosenką
All the leaves are falling down
- zabawy słowne i muzyczno-
-ruchowe

Weather

- nauka słów związanych
z pogodą:
sunny, windy, raining, snowing, stormy, cloudy

- zabawa z piosenką What’s the weather like today?

- utrwalanie materiału w grach i zabawach ruchowych

Accessories

- nauka słów związanych
z jesiennymi akcesoriami:
umbrella, scarf, coat, wellingtons

- inscenizacja historyjki za pomocą kart obrazkowych

- zabawy muzyczno-ruchowe w kole

Food

- nauka słów związanych
z jedzeniem:
bread, milk, tea, orange juice, cereals, jam

- nauka wyrażania swoich upodobań żywieniowych: zwroty: do you like…? Yes/No, I like…, I don’t like…

- zabawy statyczne „What’s missing”, „I see something…

grupy młodsze – pani Weronika Rzymska

Zamierzenia z języka angielskiego dla grupy I i II

na listopad 2020

TEMAT

ZAMIERZENIA

POMOCE

My clothes

- poznanie angielskich nazw części garderoby i kolorów

- osłuchanie z językiem angielskim

- wykonywanie poleceń w języku angielskim

- zabawy muzyczno-ruchowe w języku angielskim

Super Simple Songs – This is the way we get dressed

The Kiboomers – Let’s get dressed song

Steve and Meggie – Getting dressed

Red and blue

Super Simple Songs – I see something blue

Jack Hartmann – What color is it?

The Kiboomers – I can sing a rainbow

English Singsing – What color is it? – Easy Dialogue

Zamierzenia z języka angielskiego dla grupy III

na listopad 2020

TEMAT

ZAMIERZENIA

POMOCE

My clothes

- utrwalenie i poszerzenie znajomości nazw części garderoby i kolorów w języku angielskim

- osłuchanie z językiem angielskim

- wykonywanie poleceń w języku angielskim

- powtarzanie krótkich zwrotów w języku angielskim, np. „I see…”; „It is…”; „Put on…”; „My favourite color is…”

- zabawy muzyczno-ruchowe w języku angielskim

The Singing Walrus – Get dressed for the day song

English Singsing – Put on your pants – Easy Dialogue

Steve and Meggie – Getting dressed

Red and blue

Super Simple Songs – I see something blue

Super Simple Songs – What’s your favourite color?

Patty Shukla – Colors song

English Singsing – What color is it? – Easy Dialogue

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

z powodu braku nauczyciela specjalisty z zakresu gimnastyki korekcyjnej nasze Panie nauczycielki prowadzą systematyczne, dodatkowe zajęcia i zabawy ruchowe wspierające rozwój fizyczny dziecka


UMUZYKALNIENIE   Z    AKOMPANIAMENTEM

w  środy zajęcia prowadzi Pani Ewa Żak