postheadericon Komunikat Pyani Dyrektor w sprawie zawieszenia zajęć w naszym przedszkolu

SZANOWNI PAŃSTWO,

od 12 do 25 marca 2020 roku
funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, zajęcia zostaną zawieszone
od 12 marca 2020 r
.

 

W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca 2020 r. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

O dalszych decyzjach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Sekretariat przedszkola w dniach 12.03.2020 r. – 25 .03.2020 r. pracuje w godz. 8:00-16:00                    

 

postheadericon Komunikat Ministra Edukacji w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych

Szanowni Pan

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dyrektorze,

 

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
  2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

postheadericon Ogłoszenie

W związku z zagrożeniem wywołanym przez epidemię koronaworusa, odwołane zostają wszystkie wyjścia, wycieczki, konkursy międzyprzedszkolne oraz impreza „Powitanie wiosny”.  Prosimy Rodziców o zrozumienie oraz o zwrócenie szczególnej uwagi na nawyki higieniczne dzieci (przypominanie o częstym i dokładnym myciu rąk, zwłaszcza po powrocie z podwórka, ograniczenie dziecięcego nawyku dłubania w nosie i/lub trzymania palców w buzi itp.).

postheadericon Komunikat

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

postheadericon Pomaganie jest dobre …

 

 

Prosimy o czujność, gdyż w naszym poprzednim wpisie wkradł się błąd w numerze krs – ostatnią cyfrą powinna być 9.

postheadericon Deklaracja kontynuacji …

U nauczycielek grup można odbierać już deklaracje woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021

Dokument – wypełniony i podpisany przez obojga rodziców -   należy zwrócić do nauczycielek w dniach od 25 lutego do 2 marca do godz. 16:00

postheadericon Dyżur wakacyjny w przedszkolach

Drodzy Rodzice.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji dzieci na dyżury wakacyjne znajdą Państwo na stronie biura edukacji w zakładce:

przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

postheadericon Rekrutacja 2020/2021

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na przyszły rok szkolny znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce rekrutacja

lub

na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy

postheadericon Wolskie „Zerówki” – informacje dla Rodziców

WOLSKI BON EDUKACYJNY W „ZERÓWKACH” – 2020 r.

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, informatyki lub robotyki, wyjścia do kina, teatru lub muzeum, a także wyprawka składająca się z materiałów plastycznych i artykułów papierniczych – to tylko niektóre elementy składające się na bezpłatny bon edukacyjny dla wolskich „zerówek”.

Po raz kolejny Dzielnica Wola przygotowała specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci, które od nowego roku szkolnego 2020/2021 rozpoczną naukę w tzw. „zerówkach”. – W celu wsparcia realizacji podstawy programowej, chcemy zapewnić sześciolatkom dodatkowe zajęcia edukacyjne, zdrowy posiłek, a także komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych. Staraniem Dzielnicy wszystkie te bonusy są całkowicie bezpłatne – mówi Grażyna Orzechowska-Mikulska, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola.

Dodatkowa oferta dla wolskich „zerówek” obejmuje:

 • 2 razy w tygodniu zajęcia z języka angielskiego realizowane w ramach programu „Wolski poliglota”,

 • 2 razy w tygodniu zajęcia rytmiki lub gimnastyki korekcyjnej,

 • 1 raz w tygodniu – „Informatyka dla smyka”,

 • 1 raz w tygodniu zajęcia wspierające kreatywność dziecka, np. robotyka, szachy,

 • 1 raz w semestrze, w ramach edukacji kulturalnej  wyjścia do kina, teatru lub muzeum,

 • program „zdrowa kanapka” – w okresie zimowym,

 • komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych na początku roku szkolnego dla każdej grupy sześciolatków.   

Warto podkreślić, że wolskie szkoły podstawowe są doskonale przygotowane na przyjęcie sześciolatków. Dysponują salami do edukacji przedszkolnej wyposażonymi w ergonomiczne meble, nowoczesne pomoce naukowe, kąciki zabaw, sale rekreacyjne i odpowiednio przygotowaną kadrę. Przy wszystkich szkołach funkcjonują certyfikowane place zabaw. Ponadto placówki te oferują dzieciom z oddziałów przedszkolnych całą swoją bogatą infrastrukturę. Szkoły są monitorowane. Zajęcia trwają przez cały rok. – Rodzice teraz zastanawiają się czy ich dziecko powinno pozostać w przedszkolu, czy iść do szkolnej „zerówki”. Pragnę zapewnić, że oddział przedszkolny w szkole to najlepszy wybór i to na 9 lat – przekonuje  Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Dzielnicy Wola.

O tym, jak obecnie funkcjonują oddziały przedszkolne, rodzice będą mogli się przekonać podczas Dni Otwartych w Szkołach Podstawowych – od 5 do 7 lutego 2020 r.

DNI OTWARTE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Drodzy Rodzice,

już wkrótce staniecie przed ważną decyzją dotyczącą dalszej edukacji Waszych sześcioletnich dzieci, które we wrześniu rozpoczną roczne przygotowanie przedszkolne.

We wszystkich szkołach podstawowych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy od 1 września 2020 r. będą funkcjonowały oddziały przedszkolne. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przygotowaną ofertą przez nasze szkoły dla „zerówkowiczów”.

Każda wolska szkoła zapewnia: całodzienną opiekę, sale z wyodrębnioną częścią dydaktyczną i rekreacyjną, pełne wyżywienie, place zabaw, sale sportowe, zajęcia specjalistyczne oraz komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych na początku roku dla każdej grupy sześciolatków. W takich warunkach dzieci mają czas, by poprzez zabawę zaadaptować się w szkole i wdrożyć do nowych obowiązków.

Dni Otwarte w Szkołach Podstawowych” to okazja, aby przekonać się, jak naprawdę wygląda organizacja oddziałów przedszkolnych w wolskich szkołach podstawowych. Serdecznie zapraszamy w dniach od 5 do 7 lutego 2020 r. w godz. od 8.00 do 13.00 do odwiedzenia wybranych przez Państwa szkół wraz ze swoim dzieckiem.

Będziecie mogli Państwo:

 • zwiedzić sale, w których odbywają się zajęcia dla najmłodszych dzieci,

 • uczestniczyć w zabawach i zajęciach dzieci z oddziałów przedszkolnych lub podopiecznych szkolnej świetlicy,

 • porozmawiać z dziećmi, wychowawcami, dyrektorem szkoły,

 • sprawdzić jadłospisy w stołówce szkolnej,

 • poczuć atmosferę nauki i zabawy.

Do zobaczenia w wolskich szkołach podstawowych podczas „Dni Otwartych w Szkołach Podstawowych”!

 Harmonogram spotkań SP WOLA

SPOTKANIA Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLACH

Tak jak w ubiegłych latach w Dzielnicy Wola zostaną zorganizowane dni otwarte w przedszkolach dla Rodziców sześciolatków. Mają one na celu ułatwić Państwu podjęcie decyzji, gdzie Wasze dziecko od 1 września 2020 r. realizować będzie roczne przygotowanie przedszkolne.

Poniżej publikujemy terminy spotkań w przedszkolach

Terminy spotkań w przedszkolach _ 6 latki

 

DYŻURY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW 6 LATKÓW
W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH

Specjaliści

Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13

oraz

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47

zapraszają

rodziców dzieci sześcioletnich

z rejonu działania poradni

na porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka sześcioletniego przed rozpoczęciem rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

w soboty w godzinach 9.00 – 13.00

Otwarte soboty” i dyżurujący specjaliści – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13 (tel: 22 631 08 23)

8 lutego 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda
29 lutego 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda

Otwarte soboty” i dyżurujący specjaliści – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 (tel: 22 836 70 88)

25 stycznia 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda
1 lutego 2020 r. – psycholog, pedagog, logopeda

Naszą pomoc oferujemy bezpłatnie

postheadericon Fluoryzacja – 11.02.2020

11 lutego – po śniadaniu – odbędzie się w przedszkolu pogadanka nt. prawidłowej higieny jamy ustnej,  a dla chętnych fluoryzacja. Prosimy Rodziców o zapisywanie dzieci u nauczycielek grup. Jeżeli dziecko nie może poddać się fluoryzacji – również prosimy o poinformowanie o tym nauczycielek.

W dniu fluoryzacji dzieci otrzymają szczoteczkę do zębów oraz upominek.